Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 13 juni 2018

(14-05-2018)
 

Via dit bericht wil het bestuur alle leden uitnodigen voor de algemene ledenvergadering (ALV) op 13 juni 2018 om 20.00 uur in het clubhuis.

Via whatsapp, mail of via een brief heeft u een brief ontvangen van onze voorzitter. Vooruitlopend op de ALV zijn er een aantal bijeenkomsten georganiseerd met een verplichtend karakter. Deze bijeenkomsten zorgen voor een belangrijke bijdrage aan de ALV.

Heeft u, onverhoopt, de brief van de voorzitter niet ontvangen neem dan contact op met Geert Franse om alsnog een kopie van deze brief te ontvangen.

Namens het bestuur,
Geert Franse
 
 
[terug]