Algemene Leden Vergadering 31 oktober a.s.

(07-10-2018)

Geachte leden en ouders van jeugdleden,

Op 31 oktober zal weer de Algemene Leden Vergadering plaatsvinden. Jullie zijn daarvoor allemaal bij deze uitgenodigd.  We zouden het op prijs stellen als jullie in groten getale dit overleg komen bezoeken. Wat komt er op de agenda?

- Mag het bestuur blijven besturen zonder penningmeester? 
- Wat zijn de consequenties van de BTW verhoging?
- Wordt DSC een rookvrije sportomgeving?
- De bestuurstafel hoe is het daarmee?
- Kascontrole

Tot de 31e. Zoals eerder geschreven kom en laat je stem horen.

Namens het bestuur,
Geert Franse

 
 
[terug]