DSC 2.0 Work in progress

(09-07-2019)


Tja, dat liep even anders. Was ik van plan om tijdens de afgelopen ALV de plannen en de voortgang van DSC 2.0 verder toe te lichten…. was er op dat moment toch iets wat net even belangrijker was. Dat wil echter niet zeggen dat het daarmee stil is komen te liggen. Integendeel…. op verschillende fronten wordt gas gegeven en omdat we de komende weken even de DSC deur op slot doen, leek het me goed om langs deze weg een update te sturen van de zaken waar we (en dat is al een flinke groep DSC-ers) mee bezig zijn.

Opleiding jeugd
Onder aanvoering van Davy Wind, Marc Verberk en Thiemo Hollering is gewerkt aan een plan dat er voor gaat zorgen dat we onze jeugd bij DSC uitmuntend goed gaan opleiden en dat zijn (en hun ouders) plezier beleven aan het korfballen bij DSC. Dit plan is in concept besproken met de JTC en het bestuur en wordt komend seizoen al in gedeeltes uitgerold. Daarmee gaan we niet voorbij aan een uitdaging die we op dit moment nog hebben om – als we in augustus weer gaan starten – voldoende trainers op het veld te hebben. Ook daar wordt hard gewerkt aan een oplossing.

Verbouwing website
Onze website moet onze leden – en alle belangstellenden daarbuiten – voorzien van de juiste informatie en is een belangrijk communicatiekanaal om uit te dragen wie we zijn en waar we voor staan. En dus is de huidige website toe aan een revisie om hier invulling aan te geven. Ellis Hollering en Rob van Heuven staan al in de startblokken om te gaan bouwen en een werkgroep wordt opgestart om hen te voorzien van de juiste inhoud.

Vrijwilligersbeleid
We zijn het er allemaal wel over eens. Om van DSC weer DSC te maken hebben we veel denkkracht, stuwkracht, (soms) lompe kracht en vooral handjes nodig. Er komt dus een (nieuw) vrijwilligersbeleid wat inhoudt dat elke DSC-er (en elke ouder van een jeugdlid) per definitie vrijwilliger is. Niet vanuit verplichting maar vanuit betrokkenheid. We hebben dus wat te doen op het gebied van communicatie om vooral te werken aan die betrokkenheid. En we hebben wat te doen om onze vrijwilligers op een voetstuk te plaatsen. Nieuw beleid, een overzicht van alle functies, taken, klusjes met de juiste contactpersonen, een vrijwilligers coördinator en vooral veel waardering. Samen bouwen aan DSC 2.0. Wie wil daar niet bij zijn? En je moet niks…….. je moet je alleen afvragen of je dat bij DSC wilt doen. Wordt vervolgd.

Activiteiten en clubhuis
Ons clubhuis is ons thuis. En ons thuis moet aansluiten bij wat we als DSC willen zijn. Er zijn al veel mensen binnen DSC bezig met om ook op die gebieden verbeteringen aan te brengen. Er zijn onder andere plannen voor een complete re-styling en herinrichting van ons clubhuis. Dana Vos heeft daarvoor al een mooi moodboard gemaakt en voorzichtig willen we starten met de uitvoering daarvan. Ondertussen werkt een clubje aan een plan om de bardiensten anders in te richten en ouders meer te betrekken. Daarnaast wordt gekeken naar activiteiten voor alle doelgroepen binnen DSC.

Arbitrage
Inmiddels zijn onder aanvoering van onze top-scheidsrechters Henk Klaassen en Robin van Baalen de eerste concepten uitgewerkt om te komen tot een gedegen opleidingsplan voor arbitrage en kijken we naar andere manieren om als DSC te voldoen aan deze verplichting (en die is fors).

Ik ben vast nog wat zaken vergeten. Feit is wel dat ik me – samen met de andere bestuursleden en de DSC-ers die al hebben aangegeven mee te willen bouwen aan DSC 2.0 – hard wil maken om dit het komend seizoen écht tot een succes wil maken. Officieel ben ik nog niet verkozen in het bestuur. Hetzelfde geldt voor Eric van Veghel. Dat zal gebeuren op de eerstvolgende ALV die we wat naar voren gaan halen. Ondertussen zitten we dus niet stil. Maar nu even wel….. omdat we op vakantie gaan.

Fijne vakantie

Edwin Mulder

 
 
[terug]