Geachte Leden, vrijwilligers, DSC-ers,

(26-08-2019)


Het is tijd om met ons allen te spreken en van gedachten te wisselen over onze mooie club!

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de ledenvergadering welke plaats gaat vinden op woensdag 25 september (dus 2 oktober!) om 20:00 in het paviljoen. 

Tijdens deze vergadering zullen (onder andere) de volgende onderwerpen worden besproken:
- afrekening over het jaar 2018-2019,
- de voortgang van DSC 2.0, 
- bezetting van het bestuur

De agenda voor de vergadering volgt later. 

Wij hopen jullie allen te zien op deze vergadering. Mocht je verhinderd zijn of vragen hebben, laat dit weten aan ondergetekende.

Met sportieve groet,

Namens het bestuur,

Ivo Hamersma
i.hamersma@kvdsc.nl
 
 
[terug]