UPDATE (2) Corona maatregelen 29-9-2020

(02-10-2020)

Update (2) 02-10-2020 met FAQ (Frequently Asked Questions). Zie onderaan dit bericht!

Het bestuur van DSC heeft kennis genomen van de additionele maatregelen, die het kabinet maandag 28 september heeft afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Deze maatregelen gaan in op dinsdag 29 september 18.00 uur en worden na enkele weken geëvalueerd. Enkele van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen: het niet toelaten van publiek bij sportwedstrijden en het niet openen van sportkantines.

Morgen vind er overleg plaats tussen het KNKV en het NOC*NSF (https://www.knkv.nl/geen-publiek-sportkantines-dicht/). Aan de hand van de uitkomst van dit overleg zullen wij, indien nodig, de maatregelen aanpassen.

Samengevat de huidige maatregelen:
 • Sportwedstrijden en trainingen vinden plaats zonder publiek
 • Kom kort voordat de activiteit start en begeef je zo snel mogelijk naar het veld
 • Het clubhuis is gesloten
 • WC's zijn toegankelijk
 • Kleedkamers blijven open onder huidige condities
 • Ga na de wedstrijd of de training zo snel mogelijk naar huis
 • Advies aan ouders is om niet onnodig naar het veld te komen.
  We begrijpen dat het in sommige situaties wel wenselijk is, we gaan hier uit van gebruik van het gezond verstand, bijvoorbeeld noodzakelijke chauffeurs
 • Zorg dat je een paraplu tot je beschikking hebt
 • Er mogen maximaal 40 personen op het terrein aanwezig zijn (exclusief sporters en vrijwilligers)
 • De geplande opening van het veld a.s. zaterdag (3 oktober) gaat niet door
 • Verdere informatie volgt uiterlijk a.s. donderdag

FAQ

Mogen ouders naar trainingen en/of wedstrijden van kinderen komen kijken?
Er zijn twee uitzonderingen:
- in uitzonderlijke gevallen is als er ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter. Dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden. Voor eventuele verduidelijking op dit punt verwijzen we naar je gemeente.
- Als de sportlocatie buiten de eigen woonplaats is, mag een ouder bij een speler uit een jeugdteam blijven kijken. Zorg daarbij wel zoveel mogelijk voor het carpoolen. Blijven kijken kan maar zorg hierin voor het naleven van de regels.

Ik rijd mijn kind naar een uitwedstrijd. Ben ik dan een toeschouwer?
Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdteams vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Wel dient het aantal chauffeurs beperkt te blijven, dus niet voor elk kind een chauffeur. Er dient zoveel mogelijk samen gereisd te worden. We adviseren per 4-tal maximaal 3 auto's en per 8-tal maximaal 5 auto's te hanteren.

Ik rijd mijn kind naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?
Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.
Er zijn twee uitzonderingen:
- in uitzonderlijke gevallen is als er ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter. Dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden. Voor eventuele verduidelijking op dit punt verwijzen we naar je gemeente.
- Als de sportlocatie buiten de eigen woonplaats is, mag een ouder bij een speler uit een jeugdteam blijven kijken. Zorg daarbij wel zoveel mogelijk voor het carpoolen. Blijven kijken kan maar zorg hierin voor het naleven van de regels.

Is reizen voor een wedstrijd toegestaan, ook naar een gebied met een hogere besmettingsgraad?
Alle sportbeoefening, trainen, wedstrijden en competities gaan door. Binnen Nederland gelden voor de sport geen reisbeperkingen.

Mag er pers op de accommodatie komen? Mag ik mijn livestream-crew inzetten?
Ja, pers/media mag aanwezig zijn bij een sportwedstrijd. Zij worden niet gezien als toeschouwers maar als beroepsgroep die dit werk op dat moment niet thuis kan doen. Juist nu publiek in deze tijd de wedstrijd op locatie niet kan volgen is verslaggeving extra belangrijk. Lokaal, regionaal en landelijk.

Voor meer informatie:Klik hier en hier

Het bestuur

 
 
[terug]