Hoe DSC 2.0 toch even DSC 1.5 werd

(11-10-2020)
Op het moment dat ik dit schrijf, is het zondagochtend 11 oktober. Ik zit in de serre. Zo’n kilometer of 15 verderop zit onze voorzitter te werken aan zijn wekelijkse blog. De overeenkomst zit ‘m in de serre; de muziekkeuze zal zeker anders zijn.
 
Hij werkt aan één van zijn laatste blogs. Op woensdag 28 oktober neemt hij afscheid als voorzitter van DSC. Dat doen we tijdens onze ALV. Deze zondagochtend weet ik nog niet wat de maatregelen zullen zijn, die aankomende dinsdag worden afgekondigd. Deze maatregelen zullen mede bepalen hoe wij onze ALV mogen houden. Vooralsnog gaan we er vanuit dat leden aanwezig mogen zijn. Om dit in een veilige setting te doen, is besloten om de ALV te houden in Sporthal de Vijfkamp. De 1,5 meter kan daar prima worden gewaarborgd en het geeft in ieder geval de mogelijkheid om Rob het afscheid te geven dat hij verdient. Datzelfde geldt overigens ook voor Ivo Hamersma. Ook hij zal zijn bestuurstaken neerleggen. Jorgen Gerstel media productions zal zorgen voor een live stream. Dat klinkt bijna vanzelfsprekend, maar dat is het niet, als je ziet wat hij er allemaal voor doet om ‘ons DSC’ toch in de huiskamer te krijgen. Een diepe buiging is op z’n plaats.

Met DSC 2.0 hadden we de flow te pakken: De renovatie van ons veld (kleedkamers en toiletten zijn ook snel aan de beurt), het clubhuis, nieuwe leden (zeker bij de jongste jeugd), JTC en STC steviger in het zadel, sponsoring in de lift, nieuwe kledinglijn enz. Met DSC 2.0 wilden we terug naar waar ‘de vereniging’ ooit om was bedoeld: Verenigen! Met als werkend principe: Samen de schouders eronder! En waar doe je dat? Bij je club, elkaar ontmoeten, met het clubhuis als huiskamer van de vereniging. En laat nu net dat clubhuis gesloten zijn door de Corona maatregelen en (zelfs buiten) is publiek niet meer welkom. Dat is niet anders, het zit buiten onze invloedsfeer. Echter op bestuurlijk niveau betekent dat (steeds maar weer) handelen naar bevinden. Het op- en afschalen van maatregelen vraagt telkens om een vertaalslag naar acties in de vereniging, communicatie, het beantwoorden van terechte vragen, monitoring en bijstelling. Daarnaast droogt een groot gedeelte van onze inkomstenstroom op, wat een continue focus vereist op de financiële positie van de vereniging. En ziedaar….. DSC 1.5 is een feit.
 
Het bouwen aan de toekomst, wat we zo graag willen, dat doen we nog steeds. En DSC verdient een voorzitter, een bestuur en een bestuursmodel dat past bij DSC 2.0. De opdracht om dit verder uit te werken en met een voorstel te komen, is een tijdje geleden opgepakt door Ronald Brink, Cor-Jan van der Elzen en Arno Schneider en is onlangs aan het bestuur gepresenteerd. De contouren staan, de richting is duidelijk, het model maakt enthousiast. Alle reden om dit verder uit te bouwen en op enig moment hiermee aan de slag te gaan. Dat vereist tijd en zal op 28 oktober zeker nog niet klaar zijn. Bovendien zitten we op dit moment in de fase van ‘crisismanagement’. En het ziet er naar uit dat we daar nog wel een tijdje in zullen zitten.
 
Het is om die reden dat we tijdens de ALV van 28 oktober aan de ledenvergadering van DSC een interim bestuur willen presenteren. Dit bestuur heeft als belangrijkste opdracht om de vereniging DSC door deze ‘Corona-fase’ te loodsen. Focus op de korte termijn, vertalen van maatregelen, kritisch op de financiële positie, heldere en eenduidige communicatie naar de vereniging en open staan voor vragen. Eric van Veghel, Brigitte van de Westelaken en ondergetekende houden zitting in ook dit bestuur. Inmiddels hebben we Anja van der Elzen bereid gevonden om de secretaris-rol op zich te nemen. Een ontzettend belangrijke rol, gezien wat we aan informatie, maatregelen en verzoeken op ons af krijgen waar snel op moet worden gehandeld. De zoektocht naar een interim-voorzitter met het profiel ‘crisismanager’ is in gang gezet. Gesprekken zijn gepland. Wordt vervolgd.
 
Ondertussen verliezen we DSC 2.0 niet uit het oog. Zeker niet als het gaat om het nieuwe bestuursmodel en de daarbij behorende organisatie. We zijn echter van mening dat bovenstaande constructie voor dit moment de beste keuze is. Borst vooruit, neus in de wind. Pride of the South, voor, tijdens en na Corona.

Sportieve groet, namens het bestuur,
Edwin Mulder
 
 
[terug]