Trainingsschema zaal geplaatst

(19-10-2020)

Vanaf vandaag is het trainingsschema voor de zaal geplaatst. Dit schema was in concept al klaar, nog voordat we werden geconfronteerd met de nieuwe maatregelen rondom Covid-19. Met deze nieuwe maatregelen werd de competitie buiten stilgelegd en ook richting de zaal ziet het er naar uit dat het korfballen van wedstrijden voorlopig niet aan de orde is.

Toch willen we blijven trainen. Ten eerste omdat het mag (in de senioren met restricties). Ten tweede omdat we het belangrijk vinden dat we met z’n allen in beweging kunnen blijven. Ten derde omdat we op deze manier elkaar toch kunnen blijven zien in sportief verband en ten vierde omdat niet duidelijk is wanneer we weer wedstrijden mogen spelen en het dus belangrijk is om het ritme in zekere zin vast te houden.

Echter, we realiseren ons ook dat trainen in de zaal kosten met zich meebrengt. Deze kosten worden bij DSC voor een deel gedekt door contributie-inkomsten en voor een deel met inkomsten uit ons clubhuis. En die clubhuis-inkomsten vallen nu weg. Dat betekent dat we scherp moeten zijn op de financiële positie van DSC en dat er een kans bestaat dat we in moeten grijpen op uitgaven die we ons niet meer kunnen veroorloven.

DSC is echter niet de enige vereniging die hiermee wordt geconfronteerd. In groter verband wordt gekeken in hoeverre de breedtesport kan worden ondersteund om het hoofd boven water te houden. De Eindhovense Sportraad (ESR), als belangenbehartiger van de breedtesport in Eindhoven voert daarover gesprekken met de wethouder en de gemeenteraad. Ook via het NOC/NSF en het ministerie van VWS wordt onderzocht welke steun voor de breedtesport nog mogelijk is. Het spreekt voor zich dat we dat op de voet volgen en de vereniging tijdig zullen informeren als bovenstaande zaken zullen leiden tot andere keuzes.

Met de kennis van nu zijn we tevens aan het kijken hoe we de rol van de Corona toezichthouder gaan vormgeven. Deze rol moeten we in alle sporthallen waar we trainen invullen. Hierover later meer.

Bestuur KV DSC
 
 
[terug]