Corona update 6 november - 5/6 december eerst mogelijke startmoment competitie

(07-11-2020)

Als gevolg van de Corona maatregelen, zoals aangekondigd tijdens de persconferentie van 3 november jl. heeft het KNKV vandaag bekend gemaakt dat het eerst mogelijke startmoment van de competitie het weekend van 5/6 december zal zijn. Tot die tijd wordt zeker geen competitie gespeeld.

De Corona maatregelen zijn voor jeugdteams niet veranderd. Zij kunnen gewoon blijven trainen volgens de richtlijnen zoals deze eerder zijn gecommuniceerd. Voor de senioren is er wel een aanscherping van de maatregelen. Deze gelden voorlopig tot en met 18 november. Zie hieronder: 

Groepslessen voor volwassenen zijn nergens toegestaan. Dit verbod geldt zowel voor groepslessen die binnen als buiten plaatsvinden. Voor trainingen voor volwassenen geldt binnen en buiten een maximum van twee personen per groepje (exclusief instructeur, trainer, toezichthouder of vergelijkbare begeleider). Er geldt een maximum van dertig personen per zelfstandige ruimte. Zij houden onderling 1,5 meter afstand en mengen niet onderling.

Een trainer kan dus geen trainen geven aan meer dan twee personen.

De STC stemt met de trainers af of en zo ja hoe kan worden getraind volgens de nieuwe richtlijnen.

Dit is voor dit moment de situatie. Vervelend, want we willen graag wedstrijden korfballen maar dat zit er voorlopig niet in. Op korte termijn zal een werkgroep bestaande uit STC, JTC, trainers en bestuur gaan kijken naar andere mogelijkheden dan trainen alleen om zo goed mogelijk actief te blijven en te werken aan binding in de vereniging. Wordt vervolgd dus. 

Bestuur KV DSC
 
 
[terug]